Tham gia group MMO trên Facebook

Join our IFL MMO All-Stars Facebook Group

tranngocthuy

Administrator
Staff member
#1
Đây là bài viết đầu tiên cũng là test, anh chị em có thể tham gia group MMO trên Facebook.
Bữa trước có tạo một topic trên group và hỏi ý kiến anh chị em mục đích xây dựng forum:
Có nhiều bài viết hoặc video muốn chia sẻ và đôi khi là câu hỏi của thành viên. Để tiện cho thành viên dễ theo dõi hoặc hỏi đáp trao đổi nội dung đã có mình tính lập forum thì ý kiến anh chị thế nào ạ?
Forum thì sẽ là chất lượng mình dùng mã nguồn xenforo và mục đích forum:
  1. Giúp anh chị em có thể dễ dàng tương tác, đặt câu hỏi và tham khảo câu trả lời
  2. Khi có những tài liệu hay video mọi người dễ tương tác và không bị trôi mất như ở group.
  3. DO là forum tự control nên dễ chia sẻ các tài liệu hay tài nguyên như theme, plugin có bản quyền giúp mọi người tham khảo
 
Top