Dữ liệu có cấu trúc FAQs: Hướng dẫn A-Z kể cả bạn không biết code

Join our IFL MMO All-Stars Facebook Group

tranngocthuy

Administrator
Staff member
#1
Hi,
Nay có anh học viên có yêu cầu quay lại video hướng dẫn thêm Dữ liệu có cấu trúc FAQs vào trong các landing page SEO. Mình viết nội dung rồi quay video hướng dẫn upload lên Youtube chèn mã nhúng sau.

Trong video này mình hướng dẫn sử dụng JSON-LD dễ dàng chèn vào <head>...</head> dành cho anh chị em không biết code.

Các bạn có thể xem video dụ mình demo tại github. Các bạn copy đoạn code trên và sửa lại cho phù hợp với landing page SEO của bạn và chèn vào <head>...</head> theo các cách phía dưới.

Dùng công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.

Hoặc
HTML:
<script type="application/ld+json">{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "FAQPage",
 "mainEntity": [{
  "@type": "Question",
  "name": "What Is the Best Drip Coffee Maker to Buy?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "The best drip coffee maker, after all the comparison, depends on you. The top pick, which is the Technivorm Moccamaster 59691, has all the quirks. It’s a high-quality machine that gives you barista-like coffee. And it’s an easy-to-use and automatic choice... <a href=https://wikiespressomachine.com/best-drip-coffee-makers/#1-what-is-the-best-drip-coffee-maker-to-buy>READ MORE</a>"
  }
 },{
  "@type": "Question",
  "name": "Which Drip Coffee Maker Makes the Best Tasting Coffee?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "The ideal drip method for drip coffee makers is very simple. If you want a drip coffee machine that makes the best coffee, you need to pay attention... <a href=https://wikiespressomachine.com/best-drip-coffee-makers/#2-which-drip-coffee-maker-makes-the-best-tasting-coffee>READ MORE</a>"
  }
 },{
  "@type": "Question",
  "name": "What Is the Best Coffee Maker for Home Use?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "You might have fallen in love with a coffee machine in a barista. But that’s not to say that you would be able to handle it at home. There are separate but equally effective and professional drip coffee makers for home use... <a href=https://wikiespressomachine.com/best-drip-coffee-makers/#3-what-is-the-best-coffee-maker-for-home-use>READ MORE</a>"
  }
 },{
  "@type": "Question",
  "name": "What Is a Drip Coffee Maker?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "A drip coffee maker brews ground coffee with water. It has a coffee filter inside the machine that you put a scoop of coffee into. Once you turn the machine on, the brewing system puts water through the coffee filter... <a href=https://wikiespressomachine.com/best-drip-coffee-makers/#4-what-is-a-drip-coffee-maker>READ MORE</a>"
  }
 }
  ]
 }</script>
Mình demo trong bài: https://wikiespressomachine.com/best-drip-coffee-makers/

Có một bài về best nespresso machine mình có demo. Các bạn có thể xem ảnh dưới.

demo-FAQ-Schema.png


Lưu ý về dữ liệu có cấu trúc:
 • Không phải loại dữ liệu có cấu trúc nào cũng hiển thị trên Google (localbuisiness, social media...)
 • Khi bạn cài đặt thì không phải lúc nào cũng hiển thị ngày cần đợi Google crawl và đồng bộ hóa dữ liệu lại
 • Đôi khi dữ liệu có cấu trúc chỉ hiển thị khi bạn SEO được vào top 10
 • Không nên Fake để tránh bị đối thủ report (nên đọc bài viết này)
Cách 1: Nếu bạn dùng plugin SEO LAT thì chỉ cần copy vào phần Code Inserter + của post hay page bạn muốn chèn.

Cách 2: Một vài bạn dùng theme có sẵn chức năng chèn vào phần <head> trong mỗi bài post (mình dùng theme Genesis) thì chúng ta chỉ cần chèn vào là xong.

Cách 3: Bạn có thể sử dụng đoạn code php để chèn vào file functions.php của theme (thay ID bằng post của bạn ví dụ như 4430).

HTML:
/* add FAQ Schema to Post */
add_action('wp_head', 'your_function_name');
function your_function_name(){
if(is_single([B]4430[/B])) { ?>
<script type="application/ld+json">{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "FAQPage",
 "mainEntity": [{
  "@type": "Question",
  "name": "Tôi có thể có được học lại?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Có! Từ năm 2020 tất cả anh chị em học viên All SEO Manager đều được quyền học lại, bạn được học bù những buổi khóa trước bạn nghỉ."
  }
 }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Sau khi học xong tôi có nhận được support?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Có! Bạn được support miễn phí trọn đời thông qua group lớp học, email, số điện thoại, trường hợp bạn ở Hà Nội được support trực tiếp tại trung tâm."}
  }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Trang web của tôi không phải là WordPress?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Bạn không nên quá lo lắng, với tư duy và logic SEO cũng như kiến thức thực hành trên lớp ngay dự án của bạn, với bất kể mã nguồn nào bạn đều có thể làm SEO."}
  }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Có hoá đơn VAT?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Có! Chúng tôi là công ty có thể làm hợp đồng xuất hoá đơn VAT cho doanh nghiệp nếu bạn muốn, hoá đơn VAT là 0% với lĩnh vực đào tạo."}
  }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Tôi có được quyền huỷ và hoàn tiền?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Không! Thật tiếc là chúng tôi không có chính sách hoàn tiền. Bạn có thể học vào khóa sau hoặc bạn có thể nhường lại cho người khác."}
  }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Tôi có thể thanh toán qua hình thức nào?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Có bạn có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản hoặc trực tiếp tại văn phòng. Trường hợp thanh toán trực tuyến bằng cách chuyển khoản vui lòng ghi nội dung chuyển khoản: Ho va Ten + Ten khoa hoc + SĐT + Email. <br />
   Thông tin tài khoản<br />

    TK: <strong>0011.00410.6320</strong><br />
    CTK: <strong>Trần Ngọc Thùy</strong><br />
    Ngân Hàng: <strong>Vietcombank</strong><br />
    Chi nhánh: <strong>Hà Nội</strong><br />

    STK: <strong>22010000910449</strong><br />
    CTK: <strong>Trần Ngọc Thùy</strong><br />
    Ngân hàng: <strong>BIDV</strong><br />
    Chi nhánh: <strong></strong>Hà Nội
 
   "}
  }
  ]
 }</script><?php }
  if(is_page(4244)) { ?>
<script type="application/ld+json">{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "FAQPage",
 "mainEntity": [{
  "@type": "Question",
  "name": "Thời gian hợp đồng SEO bao lâu?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Thời gian triển khai dự án SEO tổng thể thường từ 8-12 tháng, đối với các dự án SEO Global English thì có thể 12-18 hoặc dài hơn."
  }
 }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Tôi có nhận lại được tiền khi dự án SEO Fail?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Có! Bạn sẽ nhận đủ tiền cộng với lãi xuất ngân hàng theo mức quy định của ngân hàng nhà nước trong trường hợp dự án Fail."}
  }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Làm sao để tôi tránh bị chiếm dụng vốn?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Như các dự án trên 1 tỷ đồng chúng tôi thường ký đảm bảo ở ngân hàng và sẽ nhận theo từng giai đoạn hoàn thành."}
  }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Tôi muốn thành toán theo từng giai đoạn?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Có! Chúng tôi sẽ nhận chi phí theo từng giai đoạn của hợp đồng, thường khi ký hợp đồng chúng tôi sẽ nhận 50% và 50% sau 7 ngày kể từ ngày nghiệm thu và chuyển sang giai đoạn duy trì."}
  }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Xuất hoá đơn VAT?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Có! Tất cả các dịch vụ của chúng tôi được quản lý bởi CÔNG TY CỔ PHẦN LIFE AND TECHNOLOGY và xuất hoá đơn VAT khi hợp đồng được nghiệm thu."}
  }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Tôi có thể thanh toán qua hình thức nào?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Có bạn có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản hoặc trực tiếp tại văn phòng. Trường hợp thanh toán trực tuyến bằng cách chuyển khoản vui lòng ghi nội dung chuyển khoản: Ho va Ten + Ten khoa hoc + SĐT + Email. <br />
   Thông tin tài khoản<br />

    TK: <strong>0011.00410.6320</strong><br />
    CTK: <strong>Trần Ngọc Thùy</strong><br />
    Ngân Hàng: <strong>Vietcombank</strong><br />
    Chi nhánh: <strong>Hà Nội</strong><br />

    STK: <strong>22010000910449</strong><br />
    CTK: <strong>Trần Ngọc Thùy</strong><br />
    Ngân hàng: <strong>BIDV</strong><br />
    Chi nhánh: <strong></strong>Hà Nội
 
   "}
  }
  ]
 }</script><?php }
  if(is_page(4550)) { ?>
<script type="application/ld+json">{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "FAQPage",
 "mainEntity": [{
  "@type": "Question",
  "name": "Tôi có được xem trước trang web đăng Guest Post?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Không! Chúng tôi không public hay gửi trước site hoặc demo cho khách coi để tránh bị đối thủ report."
  }
 }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Backlink tôi mua tồn tại bao lâu?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Cam kết tối thiểu 24 tháng (trong một vài trường hợp chúng tôi thay đổi tên miền thì backlink sẽ theo tên miền mới)."}
  }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Tôi kiểm tra backlink bằng cách nào?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Bạn có thể sử dụng Search Console của tên miền trong phần Link (liên kết)."}
  }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Tôi được hoàn tiền khi nào?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Khi bạn sử dụng sau 12 tháng nếu không hiệu quả chúng tôi sẽ hoàn trả 100% đối với khách sử dụng trên 300 domain hoặc trên 500 bài Guest Post."}
  }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Xuất hoá đơn VAT?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đề xuất hoá đơn VAT (vui lòng tính thêm 10% phí)."}
  }, {
  "@type": "Question",
  "name": "Hình thức thanh toán?",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "Với tất cả hình thức thanh toán hiện nay: Chuyển khoản, tiền mặt. <br />
   Thông tin tài khoản<br />

    TK: <strong>0011.00410.6320</strong><br />
    CTK: <strong>Trần Ngọc Thùy</strong><br />
    Ngân Hàng: <strong>Vietcombank</strong><br />
    Chi nhánh: <strong>Hà Nội</strong><br />

    STK: <strong>22010000910449</strong><br />
    CTK: <strong>Trần Ngọc Thùy</strong><br />
    Ngân hàng: <strong>BIDV</strong><br />
    Chi nhánh: <strong></strong>Hà Nội
 
   "}
  }
  ]
 }</script><?php }
};
Cách 4 dùng các plugin FAQ:
 1. Yoast SEO
Video hướng dẫn đầy đủ (vui lòng bật chế độ HD)


Xem thêm bài viết: Trang chủ (home page) có cài được dữ liệu có cấu trúc FAQs?
 

Minh

New member
VIP
500 SEOs
MMO
Anh đã xem video, cách làm vậy, ok rồi, có thể làm theo được. Nhưng còn vấn đề thật sự anh vẫn băn khoăn chưa rõ (ở đây thống nhất về loại dữ liệu cấu trúc anh đang nói đến là dùng code json, thể loại website là trang web làm affiliate amazon):
Đối với trang chủ (trang chủ dạng list bài viết hoặc category) có cần chèn dữ liệu cấu trúc không?
Và câu hỏi tương tự đối với các trang con (post) là các bài dạng reviews (không có phần FAQs), thông tin, bài tips, trics...
Nếu có thì từng loại dữ liệu cấu trúc tương ứng với các loại trang trên là loại gì (webpage, bài viết, reviews product.....)?
Có cách nào chỉ cần chèn một lần rồi sau mình post bài nó sẽ tự nhận và điền dữ liệu cấu trúc phù hợp cho từng loại bài viết không?
 

tranngocthuy

Administrator
Staff member
Anh đã xem video, cách làm vậy, ok rồi, có thể làm theo được. Nhưng còn vấn đề thật sự anh vẫn băn khoăn chưa rõ (ở đây thống nhất về loại dữ liệu cấu trúc anh đang nói đến là dùng code json, thể loại website là trang web làm affiliate amazon):
Đối với trang chủ (trang chủ dạng list bài viết hoặc category) có cần chèn dữ liệu cấu trúc không?
Và câu hỏi tương tự đối với các trang con (post) là các bài dạng reviews (không có phần FAQs), thông tin, bài tips, trics...
Nếu có thì từng loại dữ liệu cấu trúc tương ứng với các loại trang trên là loại gì (webpage, bài viết, reviews product.....)?
Có cách nào chỉ cần chèn một lần rồi sau mình post bài nó sẽ tự nhận và điền dữ liệu cấu trúc phù hợp cho từng loại bài viết không?
1 & 2. Đối với trang chủ (trang chủ dạng list bài viết hoặc category hoặc bài viết dạng post, page) có cần chèn dữ liệu cấu trúc không?Trong khoá học em có sheet Dữ liệu có cấu trúc với mỗi loại landing page SEO sẽ có những loại landing page khác nhau.

3. Có cách nào chỉ cần chèn một lần rồi sau mình post bài nó sẽ tự nhận và điền dữ liệu cấu trúc phù hợp cho từng loại bài viết không?

Dạ không có anh ạ mỗi landing page có một loại dữ liệu có cấu trúc khác nhau và nội dung của nó ví dụ trong mỗi bài review sẽ có phần Những câu hỏi thường gặp (FAQs) khác nhau phù hợp với nội dung của bài review ạ.

Bên cạnh đó anh nhìn ở ảnh phía trên có một vài loại dữ liệu có cấu trúc có thể cho vào tất cả các trang thì mình chỉ cần chèn vào thẻ head là xong ví dụ như Local Business, logo...
 

Minh

New member
VIP
500 SEOs
MMO
Ok. Cảm ơn Thuỳ! Anh hiểu ra vấn đề rồi. Đợi Thuỳ share file mới rồi làm luôn một thể.
 

tranngocthuy

Administrator
Staff member
Ok. Cảm ơn Thuỳ! Anh hiểu ra vấn đề rồi. Đợi Thuỳ share file mới rồi làm luôn một thể.
Của em kiểm tra hôm nay nó nhận rồi mà phải top 10 nó mới hiển thị, từ khoá này nó cạnh tranh cứ lên top 10 mai lại sang 11 :-ss

best-drip-coffee-maker.png
 
Top