pagespeed

Join our IFL MMO All-Stars Facebook Group

  1. olalavui

    Hướng dẫn thêm Analytics mà không ảnh hưởng tốc độ tải trang

    Hướng dẫn các bạn cách thêm Analytics cho web của bạn mà không ảnh hưởng tới tốc độ tải trang. Cách làm này nó chỉ chạy khi bạn scroll chuột nó mới load js của Analytics. Bạn nào vẫn đang dùng cách thông thường là vô trang Analytics đăng ký rồi lấy code dán vô thì nó làm cho tốc độ tải trang bị...
Top