google search

Join our IFL MMO All-Stars Facebook Group

  1. I

    Hỏi về cách google nhận từ khoá và cách tăng vị trí hiển thị của

    Hi anh chị em, Mình có 2 câu hỏi cần trợ giúp. Câu hỏi 1: Cho mình hỏi logic cách google nhận từ khoá của một bài viết mới. Một bài viết của mình khi viết đã chú ý để có chứa nhiều từ khoá trong bài, sau khi index url bằng google console, 1 tuần sau mình kiểm tra lại bằng aheaf thì chỉ có một...
Top