google index

Join our IFL MMO All-Stars Facebook Group

  1. tranngocthuy

    Google lỗi hoặc xoá bỏ truy vấn search site:domain.com và site:url?

    Hello, Mấy nay Google update nhiều anh chị em có trao đổi là bài thường index chậm đôi khi submit trong search console thì cũng không index. Mình cũng có 1 site thực hành cho ace học viên thì những bài trước ngày 5 submit index như bình thường còn những bài post từ hôm 5/5 tới này thì vẫn chưa...
Top