Recent content by trần trung

Join our IFL MMO All-Stars Facebook Group

  1. T

    tốc độ tải trang

    Anh Thùy và mọi người cho e hỏi: em có 2 website A và B, cả 2 web đều là wordpress theme flatsome. Web A em mua code có sẵn và chỉnh sửa giao diện, nội dung, bài viết, hình ảnh... kiểm tra google speed rất thấp, mobile<20, desktop< 70. Nhưng tốc độ load thực tế khi vào web rất tốt, bất kể dung...
Top